Overzicht van foutmeldingen (server error codes)

By in
10501
Overzicht van foutmeldingen (server error codes)

Bij het communiceren op het internet zijn er diverse verbindingen en contacten. Bijvoorbeeld tussen een webbrowser en een server, of tussen een domeinnaam en de DNS. Ergens onderweg kan er wat mis gaan, bijvoorbeeld als je server down is of als er storing is bij je provider.
Elke fout geeft een zogenaamde “error code” terug. Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende server error codes en foutmeldingen. Alleen je site bouwer, server beheerder of (hosting) provider kan het probleem oplossen.

3?? errors

Website error in de range 300-399 hebben betrekking op redirecten van een website of URL.

4?? errors

Server error in de range 400-499 geven een probleem in de verbinding met je webserver aan.

 • 400 – Bad request
 • 401 – Unauthorized – Geen rechten
 • 403 – Forbidden – Geen toegang
 • 404 – Not found – Pagina bestaat niet
 • 405 – Method not allowed
 • 406 – Not acceptable – URL is niet toegestaan
 • 407 – Proxy authentication required
 • 408 – Request timeout
 • 409 – Conflict
 • 410 – Gone
 • 411 – Length required
 • 412 – Precondition failed
 • 413 – Request entity too large
 • 414 – Request URL too long
 • 415 – Unsupported media type
 • 416 – Requested Range not satisfiable
 • 417 – Expectation failed

 

5?? errors

Internal error in de range 500-599 zijn problemen met de webserver zelf, de zogenaamde internal error.

 • 500 – Internal server error – Probleem met je webserver
 • 501 – Not implemented
 • 502 – Bad gateway
 • 503 – Service unavailable – Webserver niet bereikbaar
 • 504 – Gateway timeout
 • 505 – HTTP version not supported