Speciale Leestekens en bijzondere karakters

By in
644
Speciale Leestekens en bijzondere karakters

Het is belangrijk om in de html broncode van je website de juiste omschrijving neer te zetten voor bijzondere leestekens en karakters zoals bijvoorbeeld het € teken. In de broncode staat dit als &euro .

Ook is er de bekende “non-breaking space” die we schrijven als   .

Hieronder staan meer van dit soort bijzondere leestekens en karakters:

Code

Symbool

&lt; <
&gt; >
&amp; &
&quot;
&nbsp; een no-break-spatie
&copy; ©
&reg; ®
&trade; ™  Een alternatief is &#153;
&euro; €   Een alternatief is &#8364;

Accenttekens kunnen ook samengesteld worden uit de letter waar het accent op moet komen en de (Engelse) naam van het accent erachter. Hieronder staan de mogelijkheden:

Code

Symbool

Code

Symbool

&AElig; Æ &aelig; æ
&Aacute; Á &aacute; á
&Acirc; Â &acirc; â
&Agrave; À &agrave; à
&Aring; Å &aring; å
&Atilde; Ã &atilde; ã
&Auml; Ä &auml; ä
&Ccedil; Ç &ccedil; ç
&Eacute; É &eacute; é
&Ecirc; Ê &ecirc; ê
&Egrave; È &egrave; è
&ETH; Ð &eth; ð
&Euml; Ë &euml; ë
&Iacute; Í &iacute; í
&Icirc; Î &icirc; î
&Igrave; Ì &igrave; ì
&Iuml; Ï &iuml; ï
&Ntilde; Ñ &ntilde; ñ
&Oacute; Ó &oacute; ó
&Ocirc; Ô &ocirc; ô
&Ograve; Ò &ograve; ò
&Oslash; Ø &oslash; ø
&Otilde; Õ &otilde; õ
&Ouml; Ö &ouml; ö
&szlig; ß  
&THORN; Þ &thorn; þ
&Uacute; Ú &uacute; ú
&Ucirc; Û &ucirc; û
&Ugrave; Ù &ugrave; ù
&Uuml; Ü &uuml; ü
&Yacute; Ý &yacute; ý
&yuml; ÿ  

Metatags – Waar te plaatsen ?

Uiteraard mag je de metatags op alle pagina’s plaatsen, dus niet alleen de eerste index. Zorg er wel voor dat iedere pagina zijn eigen relevante tags krijgt, met trefwoorden en begrippen die betrekking hebben op de inhoud van die ene pagina. Het lijkt misschien veel werk om voor iedere pagina aparte metatags te verzinnen maar je zult zien dat het werkt.