Metatags & Strato

Metatags & Strato

Wat zijn HTML meta-tags?

’Meta-tags’ zijn gecodeerde stukjes informatie in het headergebied van een HTML-document. Je gebruikt ze om metagegevens te specificeren. De tags zijn niet zichtbaar op de eigenlijke website, maar webbrowsers of zoekmachines lezen de meta-tags wél. Het doel van deze meta-elementen is om aanvullende informatie over een webpagina te verschaffen, wat de analyse van het HTML-bestand en het beheer van de bestandsinhoud moet vergemakkelijken.

In HTML volgen meta-tags meestal dezelfde structuur: eerst definiëren ze een element, in de tweede stap wijzen ze er een inhoud aan toe. Dit schema ziet er als volgt uit:

Hoewel meta-data op HTML-pagina’s vroeger een belangrijke rol speelden in zoekmachineoptimalisatie, hebben ze tegenwoordig vrij weinig invloed op de ranking bij bijvoorbeeld Google en Bing. Voor webbeheerders blijft het echter aan te raden om de informatie tóch in de HTML-kop te plaatsen en daar gedetailleerde meta-gegevens voor te gebruiken. Want voor meta-zoekmachines en lokale zoekscripts zijn ze nog steeds zeer relevant. Meta-tags bieden ook de mogelijkheid om instructies te definiëren voor het besturen van zoekrobots (web crawlers).

A few settings

Wix SEO Wiz is a step-by-step plan designed to help you improve your site’s SEO. It shows you how you can boost your online presence by outlining weak points, while providing helpful tips for improvement. 

Wix SEO Wiz helps you to:

  • Improve your site’s SEO with simple step-by-step tutorials. 
  • Easily track your success with achievement updates.
  • Learn more about SEO with helpful articles and videos. 

To access SEO Wiz:

  1. Click here to go to your site’s dashboard.
  2. Click Marketing Tools on the left.
  3. Click Get Found on Google.
  4. Click Start Now.